Kakovost v zdravstvu Slovenije

Težnja po zagotavljanju kakovosti in stopnjevanju le-te do odličnosti je neločljivi del sleherne organizacije, oz. področja kot obeležje učinkovite dejavnosti in urejenosti.

Učinkovito zagotavljanje - ali ustrezneje - celovito obvladovanje kakovosti mora izhajati iz sodobnega pojmovanja, da moramo kakovost načrtovati ter da so zanjo odgovorni vsi ključni subjekti v organizaciji oziroma na področju. Celovito obvladovanje kakovosti je predvsem uveljavljanje nove miselnosti, ki ima kakovost v vseh dejavnostih, procesih in postopkih za izjemno pomembno vrednoto. Pomembna so načela univerzalnosti, primerljivosti in stopnjevitosti: Nikogar ni, ki ne bi mogel stvari opraviti še bolje in ničesar, kar se ne bi dalo izboljšati.

Kakovost v zdravstvenem varstvu ni sama sebi namen, predvsem ni tisto, kar je priznano s certifikati ali urejeno s standardi in protokoli, ampak je predvsem to, kar kot dobro občuti na eni strani zdravstveni delavec (zdravnik, sestra), na drugi strani pa uporabnik storitev (bolnik, plačnik).

Brez vizije kakovosti, opredeljene v strateških usmeritvah in ciljih ter operacionalizirane in izvedene v projektih je sleherna organizacija oz. področje obsojeno na neuspeh; v tržnih proizvodnih oz. storitvenih dejavnostih enostavno odmre, v družbenih službah, ki imajo zakonsko podporo, pa se spremenijo v neučinkovit, neprijazen, hladen, nespoštovan in vsiljen birokratski organizem.

Zagotavljanja celovite kakovosti zdravstva v R Sloveniji je temeljna komponenta stabilnosti in razvojne perspektive celotnega sistema zdravstvenega varstva in mora biti razpoznaven prednostni strateški cilj tega področja.